• Nông sản sạch Lâm Đồng được trồng hoàn toàn bằng phương pháp hữu cơ - không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, các loại phân bón hóa học, thuốc trừ sâu và hạt giống biến đổi gene.
  • Đinh Tiên Hoàng, phường 1, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
  • 0903 127 991
  • nongsansachlamdong@gmail.com

Liên hệ

Vui lòng nhập đầy đủ họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung liên hệ